คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 179 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม http://www.thakham.go.th/

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-7437-5100 โทรสาร : 0-7437-5222 Email : saraban_06901113@dla.go.th / 146thakham@gmail.com

linkext.php?linkid=10005

ฐานข้อมูลโนราท่าข้าม

linkext.php?linkid=4654

โครงการ อพ.สธ. อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3580

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3578

การท่องเที่ยว อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3581

สำนักปลัด อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3664

นายก ดร. สินธพ อินทรัตน์

linkext.php?linkid=3574

กองคลัง อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3577

กองสาธารณสุข อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3576

กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3575

กองช่าง อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3573

กองการศึกษาฯ อบต.ท่าข้าม

linkext.php?linkid=3579

แบบฟอร์มต่างๆ

linkext.php?linkid=3583

รู้เรื่องรายวัน

linkext.php?linkid=3663

เฝ้าระวังภัยสงขลา24

linkext.php?linkid=3563

ติดต่อเรา

linkext.php?linkid=5828

ส่งต่อ APP

Admin APPThai - Admin คือ ผู้ดูแล APP

ข้อมูลติดต่อ

APP แลฟ้า แลฝน อุตอนิยมวิทยา - ติดตาม ดูเรด้า สทิงพระ ปริมาณ และทิศทางของฝนตก

ข้อมูลติดต่อ

นายธัชชัย ธนาวิชนัน - สำนักงานนายหน้าประกันภัย นายธัชชัย ธนาวิชนัน บริการ ประกันภัย​ทุกชนิด พ.ร.บ. ป1 ป2+ ป3+ ป3 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอัคคีภัย

ข้อมูลติดต่อ

App Boom by Thaweep - App Boom by Thaweep

ข้อมูลติดต่อ